Aktualności
Home \ Zdjęcia (page 6)

Zdjęcia

Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Biblioteka został ufundowany w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr.Ossolińskiego i przekazany narodowi polskiemu. Józef Maksymilian Ossoliński (1746-1826) pisarz, kolekcjoner i uczony był członkiem rzeczywistym wielu instytucji naukowych: Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Wileńskiej, Akademii Krakowskiej, Królewskich Towarzystw w Pradze i Getyndze, Towarzystwa Cesarsko-Królewskiego w Wiedniu, doktorem honiris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktem fundacyjnym z dnia 4 ...

Read More »

R-Ż

Eugeniusz Romer (ur. 3.II.1871 r. we Lwowie, zm. 28.I.1954 r. w Krakowie) – zasłużony kartograf, nauczyciel szkół średnich we Lwowie, następnie profesor UJK. Członek PAU i PAN. Autor bardzo wielu prac naukowych. Uczestniczył w wielu ekspedycjach naukowych (Alpy, Indie, Japonia), brał udział w działalności stowarzyszeń geograficznych. W 1916 roku wydał “Geograficzno-statystyczny atlas Polski” – epokowe dzieło mające wielki wpływ na ...

Read More »

H-P

Edward Hamerski (1898-1941) – kierownik Katedry Chorób ZakaĄnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej, zamordowany przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich Marian Hemar (Jan Marian Hescheles) – autor piosenek “Wesołej Lwowskiej Fali” Zbigniew Herbert (1924-1998) – wybitny poeta polski. Uczeń VIII Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. Po ekspatriacji w 1944 roku do Krakowa studiował polonistykę, malarstwo, prawo i filozofię. Był związany z opozycją ...

Read More »

A-G

Roman Abraham (1891-1976)- generał, obrońca Lwowa w 1918 roku, w kampanii wrześniowej 1939 roku dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii wchodzącej w skład Armii “Poznań” Władysław Abraham (1860-1941) – ojciec Romana, historyk prawa polskiego i kościelnego. Od 1888 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 1899-1900 jego rektor. Od 1893 członek AU, od 1919 PAU. Zajmował się mediewistyką polską. Autor fundamentalnych prac z zakresu początków organizacji ...

Read More »

Ludzie znani i zasłużeni

1 Roman Abraham 2 Władysław Abraham 3 Zygmunt Albert 4 Władysław Anders 5 Herman Auerbach 6 Oswald Balzer 7 Stefan Banach 8 Adam Baron 9 Kazimierz Bartel 10 Adolf Beck 11 Władysław Bełza 12 Józef Bem 13 Jurek Bitschan 14 Bogusław Bobrański 15 Wojciech Bogusławski 16 Mieczysław Boruta-Spiechowicz 17 Tadeusz Bór-Komorowski 18 Stefan Bryła 19 Włodzimierz Burzyński 20 Łucja Charewiczowa ...

Read More »