Aktualności
Home \ Politechnika Lwowska \ Lata 1900 – 2002

Lata 1900 – 2002

1905
Pod wzgledem ilosci sluchaczy lwowska Szkola Politechniczna zajmuje drugie miejsce po Politechnice Wiedenskiej.

8 listopada 1919
Przylaczenie do Szkoly Politechnicznej Akademii Rolniczej w Dublanach. Utworzenie na bazie tych dwóch szkól wydzialu rolniczo-lesnego Wyzszej szkoly Lesnictwa we Lwowie.

28 czerwca 1920
Przyjecie nowego statutu i zmiana nazwy Szkoly Technicznej na Politechnike Lwowska.

1934
Zakonczono budowe biblioteki na ulicy Profesorskiej 1.

Pazdziernik 1939 (pierwsza okupacja sowiecka)
[wikipop language=”pl”]Politechnika Lwowska[/wikipop] zostala przeksztalcona w Lwowski Instytut Politechniczny.

Noc z 3 na 4 lipca 1941
Na Wzgórzach Wuleckich (obecnie Park Studencki) hitlerowcy rozstrzelali profesorów Politechniki- W.Krukowskiego, A.Lomnickiego, S.Pilata, W. Stozka, K.Weigla, R.Witkiewicza i innych.

26 lipca 1941
W wiezieniu Gestapo zginal profesor Kazimierz Bartel.

Wiosna1942 – Wiosna 1944
W pomieszczeniach obecnego wydzialu mechaniczno-technologicznego prowadzono trzymiesieczne zawodowe kursy elektrotechników, budowniczych dróg i mostów, chemików, rolników.

1945
Utworzono wydzial geodezyjny.

1952
Utworzono wydzial radiotechniczny.

1962
Utworzono wydzialy: automatyki, elektromechaniczny, mechaniczno-technologiczny.

1966
Utworzono wydzial inzynieryjno-ekonomiczny

1967
Utworzono wydzial Technologii Tworzyw Organicznych

1970
Wybudowano drugi budynek biblioteki

1971
Utworzono wydzial technologii cieplnej

1989
Ukraina przechodzi proces demokratycznych przeobrazen.

1992
Utworzono wydzial technik komputerowych i technologii informacyjnej.

1992
Utworzono Instytut Humanistyczny na bazie 5 katedr:
ˇ Historii Ukrainy, nauki i techniki
ˇ Jezyka ukrainskiego
ˇ Politologii
ˇ Filozofii
ˇ Jezyków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpanskiego, wloskiego, rosyjskiego i japonskiego)

1993
Utworzono wydzial matematyki stosowanej

Czerwiec 1993
Instytut Politechniczny otrzymuje status uniwersytetu i nazwe “Uniwersytet Panstwowy “Politechnika Lwowska””.

Wrzesien 2000
Politechnika Lwowska otrzymuje status uniwersytetu narodowego