Aktualności
Home \ Strona

Tag Archives: politechnika lwowska ossolineum

Lata 1900 – 2002

1905 Pod wzgledem ilosci sluchaczy lwowska Szkola Politechniczna zajmuje drugie miejsce po Politechnice Wiedenskiej. 8 listopada 1919 Przylaczenie do Szkoly Politechnicznej Akademii Rolniczej w Dublanach. Utworzenie na bazie tych dwóch szkól wydzialu rolniczo-lesnego Wyzszej szkoly Lesnictwa we Lwowie. 28 czerwca 1920 Przyjecie nowego statutu i zmiana nazwy Szkoly Technicznej na Politechnike Lwowska. 1934 Zakonczono budowe biblioteki na ulicy Profesorskiej 1. ...

Read More »

Lata 1844 – 1900

4 listopada 1844 Otwarcie we Lwowie Akademii Technicznej i rozpoczecie edukacji. Pierwszym dyrektorem zostal Florian Schindler. Akademia miescila sie na rogu ulicy Ormianskiej i Teatralnej w domu Darowskiego. 1 listopada 1848 Ostrzal centrum Lwowa przez artylerie austriacka, podczas którego splonal budynek Akademii Technicznej. Zajecia zostaly przeniesione na 2 pietro Ratusza i byly tam prowadzone do roku 1850. 4 grudnia 1850 ...

Read More »

Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Biblioteka został ufundowany w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr.Ossolińskiego i przekazany narodowi polskiemu. Józef Maksymilian Ossoliński (1746-1826) pisarz, kolekcjoner i uczony był członkiem rzeczywistym wielu instytucji naukowych: Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Wileńskiej, Akademii Krakowskiej, Królewskich Towarzystw w Pradze i Getyndze, Towarzystwa Cesarsko-Królewskiego w Wiedniu, doktorem honiris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktem fundacyjnym z dnia 4 ...

Read More »