Aktualności
Home \ Strona

Tag Archives: Politechnika Lwowska

Lata 1900 – 2002

1905 Pod wzgledem ilosci sluchaczy lwowska Szkola Politechniczna zajmuje drugie miejsce po Politechnice Wiedenskiej. 8 listopada 1919 Przylaczenie do Szkoly Politechnicznej Akademii Rolniczej w Dublanach. Utworzenie na bazie tych dwóch szkól wydzialu rolniczo-lesnego Wyzszej szkoly Lesnictwa we Lwowie. 28 czerwca 1920 Przyjecie nowego statutu i zmiana nazwy Szkoly Technicznej na Politechnike Lwowska. 1934 Zakonczono budowe biblioteki na ulicy Profesorskiej 1. ...

Read More »

Lata 1844 – 1900

4 listopada 1844 Otwarcie we Lwowie Akademii Technicznej i rozpoczecie edukacji. Pierwszym dyrektorem zostal Florian Schindler. Akademia miescila sie na rogu ulicy Ormianskiej i Teatralnej w domu Darowskiego. 1 listopada 1848 Ostrzal centrum Lwowa przez artylerie austriacka, podczas którego splonal budynek Akademii Technicznej. Zajecia zostaly przeniesione na 2 pietro Ratusza i byly tam prowadzone do roku 1850. 4 grudnia 1850 ...

Read More »

Historia do 1946 roku

Historia Politechniki Lwowskiej do 1946 roku Dzieje Politechniki Lwowskiej sięgają jeszcze czasów zaboru austriackiego. Długotrwałe dążenia galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie zostały w połowie XIX wieku uwieńczone częściowym sukcesem. Ówczesny rząd austriacki zgodził się na utworzenie we Lwowie Akademii Technicznej (1843), łączącej w sobie dwa trzyletnie oddziały: techniczny oraz gospodarstwa wiejskiego. Akademia Techniczna, do której wstępowali przede wszystkim absolwenci czteroletniej ...

Read More »

Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Biblioteka został ufundowany w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana hr.Ossolińskiego i przekazany narodowi polskiemu. Józef Maksymilian Ossoliński (1746-1826) pisarz, kolekcjoner i uczony był członkiem rzeczywistym wielu instytucji naukowych: Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Akademii Wileńskiej, Akademii Krakowskiej, Królewskich Towarzystw w Pradze i Getyndze, Towarzystwa Cesarsko-Królewskiego w Wiedniu, doktorem honiris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktem fundacyjnym z dnia 4 ...

Read More »

Politechnika Lwowska

Siedziba Politechniki Lwowskiej jest przykładem wpływu architektury wiedeńskiej na urbanistykę Lwowa. Autor projektu, Julian Zachariewicz, świadomie zastosował rozwiązania rodem ze stolicy Austrii, nawiązując do wiedeńskiej Technische Hochschule na Karlsplatz. Wybudowany gmach w latach 1873-1877 jest utrzymany w stylu wiedeńskiego historyzmu, tj. stylu korzystającego z osiągnięć innych epok. Historia szkoły jako instytucji sięga roku 1844, kiedy powstała we Lwowie, na bazie ...

Read More »