Aktualności
Home \ Lwów \ Wysoki Zamek

Wysoki Zamek

Wysoki Zamek został założony wraz z miastem ok. poł. XIII w. przez księcia Daniela Halickiego. Początkowo był drewniany. W 1261 r. Tatarzy wymusili zburzenie obwarowań. Murowany zamek wzniósł Kazimierz III Wielki po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski. W 1648 r. w czasie powstania Chmielnickiego zamek został zdobyty i spalony przez wojska kozackie pod dowództwem Maksyma Krzywonosa. Odbudował go komendant Lwowa Krzysztof Grodzicki w 1653 r. W 1655 r. zamek wytrzymał kolejne oblężenie kozackie. W XVIII w. zaczął popadać w ruinę. W 1704 r. został zdobyty i zniszczony przez wojska szwedzkie Karola XII. Po zajęciu Lwowa przez Austriaków większość murów zamkowych została rozebrana. W 1869 r. w 300-lecie unii lubelskiej na ruinach jednej z baszt usypano kopiec nazwany Kopcem Unii Lubelskiej. Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko fragment jednej ze ścian zamkowych.