Aktualności
Home \ Informacje \ Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa
Panorama Lwowa

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa

“Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa” to niezwykły model architektoniczny, dzieło inż. Janusza Witwickiego i jego współpracowników, efekt tysięcy godzin studiów, badań, prac przygotowawczych i właściwych prac modelarskich, budowana przez ponad 10 lat. „Panorama” ukazuje wygląd zabudowy Lwowa w roku 1772 w obrębie fortyfikacji miejskich, chociaż według pierwotnego zamysłu swego twórcy prezentować miała całe miasto wraz z okolicznymi wzgórzami. Planowano, że jej otwarcie uświetni obchody 600-lecia przyłączenia Ziemi Lwowskiej do Królestwa Polskiego. Historia potoczyła się jednak inaczej i model nigdy nie został ukończony.

Nowy etap w dziejach „Panoramy” rozpoczął się w 2006 r., kiedy córki Janusza Witwickiego przekazały dzieło ojca w darze Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Wrocławiu. W pracowniach Zakładu przy ul. Sołtysowickiej, po długoletnich pracach przygotowawczych i inwentaryzacyjnych, rozpoczęły się żmudne zabiegi konserwatorskie, których celem było przywrócenie makiecie wyglądu z ok. 1946 r. oraz przygotowanie jej do eksponowania. Nawiązując do projektów wystawienniczych inż. J. Witwickiego „Panoramę” wyposażono także w system oświetleniowy.

Na mocy porozumienia podpisanego 7 listopada 2013 r. pomiędzy Zakładem Narodowym im. Ossolińskich a Wrocławskim Przedsiębiorstwem „Hala Ludowa” model „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” udostępniony został we wrześniu 2015 r. w jednej z rotund w kompleksie Hali Stulecia.

Źródło informacji TUTAJ

Fotografie – moje własne.

Rate this post